FKB Arealbruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 11.06.2021
Date accepted: 15/05/2018
Date superseded: 11/06/2021
Date draft: 15/05/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: versjon 4.6