FKB Arealbruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 04.01.2023
Date accepted: 06/04/2022
Date superseded: 04/01/2023
Submitter: Geovekst
Owner: Geovekst
Version: Versjon 5.0.1