FKB Arealbruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 06.04.2022
Date accepted: 01/01/2022
Date superseded: 06/04/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 5.0