FKB Arealbruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 03.02.2022
Date accepted: 13/08/2018
Date superseded: 03/02/2022
Date draft: 11/06/2021
Submitter: Geovekst
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.61