Elveg 2.0

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Elveg 2.0», og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 16.12.2019
Date accepted: 01/06/2019
Date superseded: 16/12/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: Juni 2019 (20190401)