Eksplosivanlegg

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Eksplosivanlegg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 18.09.2017
Date accepted: 19/07/2017
Date superseded: 18/09/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection
Version: Versjon 20170303