Digitale ortofoto

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Digitale ortofoto" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Dette er 6. utgave av spesifikasjonen og som ble utgitt i januar 2016

Updated: 24.04.2017
Date accepted: 11/10/2016
Date retired: 24/04/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 6
Version name: Versjon 4.5_2016-01-01