Del 3.3 - Reguleringsplanforslag

Viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Local Government and Modernisation


Del 3.3 - Reguleringsplanforslag

Status: Valid

Version: Versjon 20190401

Updated: 2/5/2021 9:04:54 AM

Accepted: 16/08/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Ministry of Local Government and Modernisation
Versjon 20180701
Superseded
Accepted
25/04/2019
Ministry of Local Government and Modernisation
4.5
Superseded
Draft
25/04/2019

No suggested documents