Viktige naturtyper

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Viktige naturtyper, som er et datasett som viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Viktige naturtyper

Status: Valid

Version:

Updated: 1/29/2016 9:43:11 AM

Accepted: 01/01/2015

No historical documents

No suggested documents