Verneplan for vassdrag

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Verneplan for vassdrag, som er en database over vassdrag verna mot kraftutbygging.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Verneplan for vassdrag

Status: Valid

Version: 25.01.2021

Updated: 2/15/2021 9:23:38 AM

Accepted: 15/02/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
24.05.2018
Superseded
Accepted
30/05/2018
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
21.12.2016
Superseded
Accepted
10/03/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
2
Retired
Accepted
10/03/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
2
Superseded
Accepted
22/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
2
Superseded
Accepted
09/12/2015

No suggested documents