Vannforekomster

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av datasettet vannforekomster

Updated: 10.03.2017
Date accepted: 10/03/2017
Date superseded: 10/03/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 21.12.2016