Vannforekomster

Status: Submitted

Definition: Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av datasettet vannforekomster

Updated: 03.06.2024
Submitter: Norwegian Environment Agency
Owner: Norwegian Environment Agency
Version: 14.09.2018