Vannforekomster

Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av datasettet vannforekomster

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Vannforekomster

Status: Valid

Version: 14.09.2018

Updated: 9/14/2018 4:29:30 PM

Accepted: 14/09/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
14.09.2018
Superseded
Accepted
14/09/2018
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
26.07.2015
Superseded
Accepted
10/03/2017
Norwegian Mapping Authority
21.12.2016
Superseded
Accepted
10/03/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Superseded
Accepted
09/12/2015

No suggested documents