Tettsteder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Tettsteder. Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det er registrert bosatt minst 200 personer og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


Tettsteder

Status: Valid

Version: 20180910

Updated: 9/13/2018 1:11:48 PM

Accepted: 13/09/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2017
Superseded
Draft
26/10/2017
Statistics Norway
Retired
Draft
01/02/2016

No suggested documents