Storulykkeanlegg

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Storulykkeanleggsom er et datasett som viser alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (forskrift om tiltak for å forebygge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer).

Updated: 10.11.2016
Date accepted: 06/07/2016
Date superseded: 10/11/2016
Date draft: 06/07/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection
Version number 2
Version name: Versjon juli 2016