Stormflo

Stormflo med gjentaksintervaller på 20, 200 og 1000 år, beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stormflo

Status: Valid

Version: 20180601

Updated: 6/1/2018 1:48:05 PM

Accepted: 01/06/2018

No historical documents

No suggested documents