Steinsprang - aktsomhetsområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Steinsprang - aktsomhetsområder som er et datasett som viser aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonal kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå.

Updated: 04.08.2017
Date accepted: 18/12/2015
Date superseded: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 16.12 2015