Steinsprang - aktsomhetsområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Steinsprang - aktsomhetsområder som er et datasett som viser aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonal kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå.

Updated: 31.05.2018
Date accepted: 16/05/2017
Date superseded: 31/05/2018
Date draft: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 16.05.2017