Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Status: Valid

Version: 26.01.2022

Updated: 1/26/2022 1:32:21 PM

Accepted: 26/01/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20210830
Superseded
Accepted
30/08/2021
Norwegian Mapping Authority
Versjon 01.12.2016
Superseded
Accepted
20/02/2017

No suggested documents