Snøskred - aktsomhetsområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Snøskred - aktsomhetsområder, som er et datasett som er aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonal kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder (aktsomhetsområder) på oversiktsnivå.

Updated: 31.05.2018
Date accepted: 18/12/2015
Date superseded: 31/05/2018
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 16.12.2015