Snøskred - aktsomhetsområder

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Snøskred - aktsomhetsområder, som er et datasett som er aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonal kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder (aktsomhetsområder) på oversiktsnivå.

Updated: 18.12.2015
Date retired: 18/12/2015
Date draft: 15/12/2015
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 15.10.2013