Snøskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Snøskred - aktsomhetsområder, som er et datasett som er aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonal kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder (aktsomhetsområder) på oversiktsnivå.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Snøskred - aktsomhetsområder

Status: Valid

Version: 24.05.2018

Updated: 5/31/2018 10:43:56 AM

Accepted: 31/05/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.12.2015
Superseded
Accepted
18/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
15.10.2013
Retired
Draft
15/12/2015

No suggested documents