Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Snø- og steinskred - aktsomhetsområder. Aktsomhetsområdene for snø- og steinskred viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Status: Valid

Version: 24.05.2018

Updated: 5/31/2018 10:23:48 AM

Accepted: 31/05/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.05.2017
Superseded
Accepted
16/05/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.12.2015
Superseded
Accepted
18/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
18.11.2013
Retired
Draft
15/12/2015

No suggested documents