Sjøkart - Maritim infrastruktur

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Sjøkart - Maritim infrastruktur

Status: Valid

Version: 11.01.2020

Updated: 8/14/2023 9:13:19 AM

Accepted: 11/01/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
30.11.2020
Superseded
Accepted
01/12/2020
Norwegian Mapping Authority
27.11.2020
Superseded
Accepted
27/11/2020
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
04.02.2021
Draft