Reindrift - Restriksjonsområde

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Restriksjonsområde, som avgrenser områder innenfor det samiske reinbeiteområdet hvor retten til å drive reindrift er begrenset på grunn av særlige rettsforhold.

Updated: 09.01.2023
Date accepted: 18/05/2017
Date superseded: 09/01/2023
Date draft: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 2
Version name: 15.03.2017