Reindrift - Reinbeiteområde

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reinbeiteområde, som avgrenser de seks reinbeiteområdene som tilsammen utgjør det samiske reinbeite-området.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Reinbeiteområde

Status: Valid

Version: 06.01.2023

Updated: 1/9/2023 8:36:06 AM

Accepted: 09/01/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents