Reindrift - Konsesjonsområde

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Konsesjonsområde, som avgrenser områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt en særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftslovens § 8. Dette gjelder både samisk og ikke-samisk reindrift.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Konsesjonsområde

Status: Valid

Version: 20221219

Updated: 12/20/2022 7:54:37 AM

Accepted: 20/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents