Reindrift - Avtaleområde

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift Avtaleområde, som avgrenser områder hvor det i utgangs-punktet ikke er reinbeiterettigheter, men hvor det er inngått avtale om reinbeite mellom grunneier og reindriftsutøver.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Avtaleområde

Status: Valid

Version: 20221219

Updated: 12/20/2022 7:40:36 AM

Accepted: 20/12/2022

Draft 20/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Retired
Accepted
16/09/2016

No suggested documents