Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet prensentasjon av produktet Reindrift - Årstidsbeite - sommerbeite. Datasettet sommerbeite beskriver beiteområder for rein i sommersesongen.

Updated: 19.12.2022
Date accepted: 09/09/2019
Date superseded: 19/12/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: 20190801