Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet prensentasjon av produktet Reindrift - Årstidsbeite - sommerbeite. Datasettet sommerbeite beskriver beiteområder for rein i sommersesongen.

Updated: 09.09.2019
Date accepted: 16/11/2016
Date superseded: 09/09/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: 14.11.2016