Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet prensentasjon av produktet Reindrift - Årstidsbeite - sommerbeite. Datasettet sommerbeite beskriver beiteområder for rein i sommersesongen.

Updated: 16.11.2016
Date accepted: 01/05/2015
Date superseded: 16/11/2016
Submitter: Norwegian Agriculture Agency
Owner: Norwegian Agriculture Agency