Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Dokumentet gir en overordnet prensentasjon av produktet Reindrift - Årstidsbeite - sommerbeite. Datasettet sommerbeite beskriver beiteområder for rein i sommersesongen.

Submitter: Norwegian Agriculture Agency

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Status: Valid

Version: 20221216

Updated: 12/19/2022 9:39:55 AM

Accepted: 19/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
20190801
Superseded
Accepted
09/09/2019
Norwegian Agriculture Agency
14.11.2016
Superseded
Accepted
16/11/2016
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents