REGINE

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet REGINE. REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge og dekker landareal og kystarealet så langt ut det finnes øyer.

Updated: 14.01.2019
Date accepted: 30/05/2018
Date superseded: 14/01/2019
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 24.05.2018