REGINE

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet REGINE. REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge og dekker landareal og kystarealet så langt ut det finnes øyer.

Updated: 01.04.2016
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 13.08.2014