REGINE

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet REGINE. REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge og dekker landareal og kystarealet så langt ut det finnes øyer.

Updated: 30.05.2018
Date accepted: 06/09/2017
Date superseded: 30/05/2018
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 06.09.2017