REGINE

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet REGINE. REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge og dekker landareal og kystarealet så langt ut det finnes øyer.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


REGINE

Status: Valid

Version: 14.01.2019

Updated: 1/14/2019 2:08:36 PM

Accepted: 14/01/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
24.05.2018
Superseded
Accepted
30/05/2018
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
06.09.2017
Superseded
Accepted
06/09/2017
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
13.08.2014
Draft