Ramsarområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Ramsarområder, som er et datasett som viser norske naturvernområder med status som ramsarområder, under den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen).

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Ramsarområder

Status: Valid

Version: 20200714

Updated: 7/15/2020 9:28:45 AM

Accepted: 15/07/2020

No historical documents

No suggested documents