Radon aktsomhet

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Radon - aktsomhet. Nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold.

Updated: 09.12.2021
Date accepted: 19/10/2016
Date superseded: 09/12/2021
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: Oktober 2016