Radon aktsomhet

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Radon - aktsomhet. Nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Radon aktsomhet

Status: Valid

Version: desember 2021

Updated: 12/9/2021 1:43:07 PM

Accepted: 09/12/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Oktober 2016
Superseded
Accepted
19/10/2016
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents