Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Submitter: Geovekst

Owner: Norwegian Mapping Authority


Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Status: Valid

Version: 20220623

Updated: 2/2/2023 10:52:42 AM

Accepted: 02/02/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
25.08.2017
Superseded
Accepted
28/08/2017
Norwegian Mapping Authority
28.06.2017
Superseded
Accepted
01/08/2017
Norwegian Mapping Authority
1
Superseded
Accepted
24/02/2015

No suggested documents