N500 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «N500 Kartdata» og er basert på standarden ISO 19135 Data

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N500 Kartdata

Status: Valid

Version:

Updated: 1/22/2016 10:08:05 AM

Accepted: 09/03/2015

No historical documents

No suggested documents