N50 Raster

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N50 Raster. N50 Raster er symbolisert tilnærmet lik hovedkartserieb Norge 1: 50 000.

Updated: 30.04.2020
Date accepted: 04/05/2018
Date superseded: 30/04/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: Versjon 01.05.2018