N50 Raster

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N50 Raster. N50 Raster er symbolisert tilnærmet lik hovedkartserieb Norge 1: 50 000.

Updated: 22.01.2016
Date superseded: 22/01/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority