N50 Raster

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N50 Raster. N50 Raster er symbolisert tilnærmet lik hovedkartserieb Norge 1: 50 000.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N50 Raster

Status: Valid

Version: 20200430

Updated: 4/30/2020 3:15:22 PM

Accepted: 30/04/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 01.05.2018
Superseded
Accepted
04/05/2018
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20.01.2016
Superseded
Accepted
22/01/2016
Norwegian Mapping Authority
Superseded
Accepted

No suggested documents