N50 Kartdata

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N50 Kartdata, som er et datasett som er tilpasset målestokkområdet 1:25000 til 1:100000. Produktet har et innhold som tilsvarer kartserien Norge 1:50 000 med unntak av bathymetri(dybder).

Updated: 22.01.2016
Date superseded: 22/01/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority