N5 raster

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N5 raster, som er et datasett som er lik kartene i Økonomisk kartverk. Symboler, linjer og tekst med samme form som på kartene

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N5 raster

Status: Valid

Version:

Updated: 4/17/2015 3:31:18 PM

No historical documents

No suggested documents