N5 Kartdata

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N5 Kartdata, som er et datasett som har Informasjon tilsvarende digitalt ØK. N5 Kartdata er basert på utvalgte, generaliserte FKB data.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N5 Kartdata

Status: Valid

Version:

Updated: 1/28/2016 10:42:55 AM

Accepted: 01/11/2014

No historical documents

No suggested documents