N2000 Kartdata

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N2000 Kartdata. N2000 kartdata er kartografisk redigert og tilpasset presentasjon i målestokk 1: 2 000 000

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N2000 Kartdata

Status: Valid

Version:

Updated: 1/22/2016 10:07:27 AM

Accepted: 09/03/2015

No historical documents

No suggested documents