N20 Kartdata

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N20 Kartdata som er et datasett basert på utvalgte og generaliserte FKB data.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N20 Kartdata

Status: Valid

Version:

Updated: 1/28/2016 10:38:34 AM

Accepted: 01/11/2014

No historical documents

No suggested documents