Mulighet for marin leire

Status: Superseded

Definition: Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Updated: 15.02.2021
Date accepted: 11/03/2020
Date superseded: 15/02/2021
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: februar 2020